การจัดงานเลี้ยงนั้นมีขั้นมีตอนมากมาย ซึ่งค่อนข้างจุกจิกและยุ่งยากอยู่พอสมควร   ทั้งนี้ผู้ที่ยังไม่มั่นใจว่าจะจ้างนักจัดงานเลี้ยงดีหรือไม่นั้นควรอ่านและทำความเข้าใจในบทความนี้ก่อนที่คุณจะลงมือทำงานเลี้ยงด้วยตนเอง  ซึ่งบทความนี้อาจช่วยให้ท่านผู้อ่านได้ตัดสินใจง่ายยิ่งขึ้นไปว่าจะจ้างนักจัดงานเลี้ยงหรือจัดงานด้วยตนเองนะคะ

ขั้นตอนแรกของการจัดงานเลี้ยงนั้นก็คือการเข้าใจจุดประสงค์ภายในงานเสียก่อน  คุณจะจัดงานเลี้ยงเพื่อสิ่งใด  เช่นเพื่อฉลองงานสำคัญ   จัดเพื่อต้อนรับแขก  หรือจัดเพื่อเอาใจลูกค้า   หรือแม้แต่จัดเพื่อรวมความสำคัญของกลุ่มเครือบริษัทของตนเป็นต้น  ซึ่งการเข้าใจหัวข้อหลักของงานนี้สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการออกแบบรูปแบบพิธีการ  สถานที่ หรือ เหล่าบรรดา อาหาร เด็กเสริฟภายในงานนั้นก็มีส่วนสำคัญในความสำเร็จภายในงานเลี้ยงนั้นๆด้วย

ขั้นที่สอง  คุณจำเป็นต้องเตรียมสถานที่ในการจัดงานเลี้ยง   หลังจากหัวข้อแรกผ่านไปแล้วคุณจำเป็นต้องเลือกสถานที่จัดงาน  หลายๆคนอาจมองว่าจัดทีใดก็เหมือนๆกัน ขอแค่เป็นห้องประชุม หรือห้องเลี้ยงรับรองก็พอ ซึ่งวิธีการคิดแบบนี้ถือว่าผิดและเป็นจุดแห่งความล้มเหลวเป็นสิ่งแรกเลยคะ  เนื่องจากสถานที่การจัดงานนั้นมีความสำคัญเป็นลำดับรองลงมาจากหัวข้อของงานเลย  ยกตัวเช่น หากคุณต้องการจัดงานเลี้ยงที่มีกิจกรรมสานความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลภายในบริษัท โดยมีเกมส์การแข่งขันระหว่างตัวกลุ่มบริษัทนั้น การจัดงานเลี้ยงจำเป็นต้องใช้ห้องรับรองที่มีพื้นที่มากเป็นพิเศษ    โดยส่วนกิจกรรมจำเป็นต้องให้ห่างจากด้านของอาหารเครื่องดื่มนั้นๆอีกด้วย

ขั้นที่สาม การออกแบบชุดหรือธีมงาน    นี้นับเป็นลำดับต่อมาของการจัดงานเลี้ยง    สาเหตุที่ทำให้สำคัญเนื่องจาก ทางผู้จัดงานเลี้ยงจำเป็นต้องไปกระชับเหล่าบรรดา เด็กเสริฟ หรือพนักงานที่เข้ามาเสริมในพิธีการของงานเลี้ยงนั้นๆให้แต่งตัวให้เข้ากับ ธีมงานของงานเลี้ยงหรือมีแนวทางไปในด้านเดียวกันเช่น   หากเป็นธีมงานแต่งชุดสีชมพู  อาจจะเน้นให้เด็กเสริฟ แต่งการด้วยธีมด้วยกันหรือสีขาว เพื่อให้มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกับงาน (เพื่อเพิ่มบรรยากาศที่ดี)

ขั้นที่สาม  การหาพนักงานต่างๆเพื่อใช้ในการทำงาน  คุณจำเป็นต้องติดต่อประสานงานหรือหาเหล่าบรรดาพนักงานในการเสริฟแขกผู้ที่มาร่วมงาน    ในขั้นนี้รวมทั้งอาหาร  เครื่องดื่ม   อุปกรณ์ในการใช้ประกอบพิธี  ลำโพง  ไมโครโฟน    พิธีกร นักร้อง   เครื่องจาน ชาม เป็นต้น  ซึ่งขั้นตอนนี้ค่อนข้างสำคัญไม่แพ้ข้อใดเลยคะ  โดยการจัดเตรียมก่อนงานเริ่มและการเก็บอุปกรณ์นั้นนับเป็นเรื่องยุ่งยากมากๆ หากท่านผู้อ่านต้องมาจัดงานเลี้ยงเอง  ทั้งเช็คของเก็บของก็หมดแรงแล้วละคะ